Дил баян а осмонов

Алыкул осмонов омур баяны

Дил баян а осмонов

Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал-Арык айылында туулган. 1928-жылга чейин Фрунзе, Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928–1933-жж. окуйт. Бирок ден-соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес.

болгон Эмгек чыйыры «Чабуул» журналынан башталып, «Ленинчил жаш» гезитинде уланат. 1937–1940-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген.

Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, «Таңдагы ырлар» туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан.

Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган. А.

Важно

Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. Ошол эле жылы «Ардак белгиси» ордени, 1946-жылы «1941–1945-жж. Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги каарман эмгеги үчүн» медалы менен сыйланган.

1950-жылы

Внимание

Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлөт. А. Осмоновго 1967-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын №1 лауреаттык күбөлүгү ыйгарылган.

1986-жылы Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган. 1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысмы ыйгарылган.

Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп жана тоо чокусу (4060м), бир кеме «Алыкул» наамында.

А. Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М. Убукеев, Л. Турусбекова, С.

Суперстан: алыкул осмонов — суперстан

Дети и журавли. — Ф.: Мектеп, 1981. 6 с. Отчий край: Стихотворения и поэмы. Ф.: Кыргызстан, 1987. 256 с. Стихотворения и поэмы. – Л.: Сов. писатель. 1990. 303 с. Дети и журавли: Стихи. – Таллин: Ээсти раамат, 1984.
11 с. – эст. Я. Жалкоолор жана мышык. Ф. Казань: Кыргызмамбас, 1937. 8б. Перро Ш. Жомоктор. Ф.: Кыргызмамбас, 1937. 30 б. Пушкин А. С.

Поп жана анын кызматчысы Балда жөнүндө жомок. Ф. Казань: Кыргызмамбас, 1937. 16 б. Чуковский К. Федоринанын шору: Ырлар. Ф. Казань: Кыргызмамбас, 1938. 17 б. Руставели Шота. Жолборс терисин кийген баатыр. Ф.: Кыргызмамбас, 1940. 376 б. Ошол эле. — 1951. — 332 б. Ошол эле. — 1956. — 332 б.
Ошол эле — 1972. — 304 б. Ошол эле. — 1976. — 306 б. Ошол эле. — 1982.

— 300 б.

Алыкул осмонов. өмүр баяны

Каждый день он пишет по нескольку стихотворений, в том числе такие, как «Молдокул», «Желание», «Не волны, а лебеди…», «Груне Савельевне», «Женщине», «Четыре времени года на Иссык-Куле», «Поэт» («Народ поэта истинного чтит…»), «Что значит земля?», «Бешбармак», «Комуз», «От молодости отказаться смогу…». На берегу Иссык-Куля созданы стихотворения, составившие знаменитые послевоенные книги Осмонова: «Любовь» (1945), «Новые стихи» (1946), «Моя земля земля песен» (1947), «Для детей» (1947), «Новые стихи» (1949). Кроме того, Алыкул перевел в эти годы «Евгения Онегина» Пушкина, «Отелло» Шекспира, «Лейли и Меджнун» Алишера Навои, написал пьесы «Смерть героя» (1945), «Вторая бригада» (в стихах, 1947), «Ракия» (1947), «Сторож Кооман» (1947), «Абылкасым Джанболотов» (1949), «Серебряный родник» (1949) и другие.

Алыкул осмонов. чыгармалар жыйнагы

В послевоенное время Алыкул предстает перед нами глубоким и тонким лириком, большим мастером стиха. Он уверен в своих силах, мечтает о народном признании.

В 1945 году было написано стихотворение «Память обо мне»: Постелят мне камень, накроют песком, Но, если строка моя вспыхнет хоть в ком, Могильные плиты я сброшу с себя И в росной степи проскачу рысаком! В конце сороковых годов талант Алыкула достиг своего зенита.

Он мечтал быть услышанным не только своим народом, но и всеми народами нашей страны.

Он сам подготовил подстрочные переводы для своей первой книги на русском языке и, отправляя рукопись в издательство «Советский писатель», проявил художественный вкус, творческую смелость и самостоятельность суждений, выразив пожелание, чтобы его произведения были переведены С. Маршаком, И. Сельвинским, В. Звягинцевой, С. Липкиным крупнейшими мастерами поэтического перевода.

Алыкул осмонов

Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген. Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат.

Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган. Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот.

Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси.

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес.

Бул ыр 1948-жылы, башкача айтканда Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде, Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бектенов «Манас» эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели.

Демек ал саясатты да жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче, абдан кооптонгонун, дагы кандай заман болуп кетет деп чочулаганын жогорудагыдай метафоралардын, символдордун, тереңге катылган коддордун тили менен жазган. Бул боюнча Осмонакун Ибраимов чыгармаларын терең изилдеп ушундай пикирге келген.

Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу А.Осмоновду көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериди. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди.

Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле.

Кудайга миң мертебе калп айтса да, ырына миң мертебе калп айта албаган» бул акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Алыкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес.

Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы да бир гана нерсе эле.

Ал ыр болчу: Мен турмушта сараң, ачкөз эмесмин,Өктөө кылып: «Ай, аз бердиң», — дебесмин.Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу,Мага берсе, эки сабак ыр берсин. Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул төрт сап ыр эле аныктай алат. Ал өмүр бою бул шертинен тайган жок. Улуу адам кайталангыс таланты менен өзүн өлбөс кылып жаратат.

Алыкул да ошондой таланттардын катарына кирет. Бар бололу, түгөнбөйлү, курдаштар, Узак, узак, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да, Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар.

СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. 1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлгөн. «Ленинчил жаш» гезитинде, «Чабуул» журналында иштеген. Кийин акындын бир нече ырлар жыйнагы басмадан жарык көргөн. Оригиналдуу акындык жүзү 1945-жылы чыккан «Махабат» аттуу жыйнагынан таасын көрүнгөн.

Акындын поэтикалык жеңиши менен эстетикалык принциптери «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери», «Ата журт» жыйнактарында дагы бекемделген. Бул жыйнактар кыргыз поэзиясын мурда болбогон реалисттик жаңы табылгалар, терең философиялык мазмун менен байыткан. Алыкул Осмонов 1935-1950-жылдар аралыгында ондон ашык ыр китептердин ээси болду.

«Таңдагы ырлар», «Жылдыздуу жаштык», «Чолпонстан», «Махабат», «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери» деген жыйнактары жарык көрдү.

Алыкул осмонов – кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы

Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан томолок жетим калып, Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт.

14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип 1928 – 1933-жж. окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат.

1930-жылы «Сабаттуу бол» гезитинин сентябрь айындагы санында биринчи жолу «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары гезит, журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт.

Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

В то время уже создавалась новая реалистическая поэтика, окрепли поэтические голоса Аалы Токомбаева (1904-1988), Мукая Элебаева (1905-1944), Жоомарта Боконбаева (1910-1944), Жусупа Турусбекова (1910-1943) и других поэтов первого призыва.

По возрасту и литературному опыту Осмонов был моложе своих товарищей — основоположников кыргызской советской литературы, в 30х годах его поэтический голос еще не окреп, хотя он издал три книги «Песни рассвета» (1935), «Звездная молодость» (1937), «Чолпонстан» (1937).

В этих сборниках молодого поэта сразу бросается в глаза риторичность, декларативность, вторичность.

Самое огорчительное — он не обрел своего поэтического голоса, хотя при внимательном чтении стихотворений можно отметить такие удачи, как «Ночной голос», «Красные летчики», «Вперед, товарищи!», «Защитим свой класс», «Чапаев» и другие.

Алыкул осмонов омур баяны жана чыгармачылыгы

В годы войны он жил напряженной творческой жизнью, писал стихи о войне, перевел поэму Низами «Хосров и Ширин» (1941), пьесу Шекспира «Двенадцатая ночь» (1942), написал пьесы «Чолпонбай», «Любовь», «Кто это?» все о героях войны (1943).

В конце 1944 года Алыкул переживает, казалось бы, полный крах личной жизни: умерла его новорожденная дочь, ушла жена, обострился туберкулезный процесс в легких.

Но поэт не дал сломить себя тяжким жизненным обстоятельствам и все свои силы отдал творчеству.

В это время он часто бывал на берегах Иссык-Куля. Горячо любимое озеро питало его вдохновение. Здесь он написал свои лучшие произведения. Так, в конце ноября 1944 года он создает большой цикл стихотворений, ставших впоследствии основой знаменитой книги стихов «Любовь», с которой началось вхождение Осмонова в большую поэзию.

Источник: http://2440453.ru/alykul-osmonov-omur-bayany/

Дил баян а осмонов

Дил баян а осмонов

Родился в с. Рано лишившись родителей, воспитывался в Пишпекском и Токмакском детдомах. В — гг. В дальнейшем занимался творческой работой.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Алыкул Осмонов
  • Алыкул осмонов
  • Осмонов, Алыкул

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ыр сабындагы өмүр (Алыкул Осмонов)

Алыкул Осмонов

Родился в с. Рано лишившись родителей, воспитывался в Пишпекском и Токмакском детдомах. В — гг. В дальнейшем занимался творческой работой. Писать стихи А. Осмонов начал рано. В г.

Два стихотворных сборника издаются в г. Лучшие произведения А. Осмонова являются подлинными шедеврами кыргызской поэзии. Шекспира, басен И.

Руставели считается шедевром художественного поэтического перевода на кыргызский язык; она выдержала шесть переизданий.

Ряд сборников стихотворений и поэм А. Осмонова издан на русском, эстонском языках. В последние годы жизни, будучи тяжело больным, поэт не оставлял пера, создавая наиболее зрелые оптимистичные и светлые произведения, прославляющие жизнь и труд.

Умер в тридцатипятилетнем возрасте, из-за болезни легких, в Осмонову посмертно присуждена первая премия Ленинского комсомола республики. Союзом писателей Кыргызстана учреждена литературная премия им.

Алыкула Осмонова. Премия Алыкула Осмонова являлась в республике третьей по значимости премией среди писателей, после Всесоюзной Премии имени Ленина и Государственной Премии имени Токтогула Сатылганова.

В целях изучения жизни и творчества поэта в создан республиканский общественно-литературный фонд. Фрунзе, ряду литературных объединений в республике, библиотекам, улицам городов и сел Киргизии. Устал мой конь, роняет пену с губ, Покрылся потом шелковистый круп. Я тороплюсь, уж вечер наступает.

Открой мне брод, широкий, вольный Тюп! На том, далеком, берегу реки Уже зажглись в колхозе огоньки. Там Канымкуль живет в отцовском доме — Моя любовь, предмет моей тоски.

Берегся я, но не сберег души: Глаза ее уж слишком хороши, Уж слишком сладки медленные речи… Теперь пожар попробуй потуши!

Широкий Тюп, мне опоздать — беда: Уснет она — что делать мне тогда? Будить — не смею. И старуха тетка Ко мне так неприветлива всегда. Любимую люблю я, а она Всегда со мной спокойна и ровна. Ей кажется, что не при деле я, Ей несерьезной кажется моя Домашняя, бумажная работа, И в этом с ней согласна вся семья.

В колхозники пойду! А почему б И не пойти? Быть может, стану люб Хотя бы так и девушке и тётке… Открой мне брод, широкий, вольный Тюп! Перевод с киргизского Ильи Фонякова.

Хочу любить и юности вослед Идти, хмелея, по ступеням лет, Войти в огонь и вновь, как из вулкана, Горящим камнем вылететь на свет.

Хочу любить, погибнуть сгоряча, Любить, слова бесценные шепча, Любить, твою осиливая силу, Порой слабея, тая, как свеча.

Когда бы вся небесная вода, Обрушившись, покрыла города, Вооружён твоим единым взглядом, Я перешёл бы море без труда. Перевод с киргизского Михаила Синельникова. Мне казалось, что счастье, дразня, Убежит среди белого дня, Как красавица в шелковом платье, И к себе не подпустит меня.

Если вырвется счастье из рук — Не вернется в разорванный круг, — Вслед беглянке простертые руки Опущу, обессилевши вдруг. Нет, неправда! Вернулось оно! Всё возьму я, что жизнью дано. Есть на свете народ и отчизна — Значит счастье нам всем суждено.

Перевод с киргизского Веры Звягинцевой. Стыл Иссык-Куль атласно-голубой, блаженно и едва дышал прибой. Я был с друзьями днём, а ночью поздней с грядущим временем. Я был с тобой. Я настоящее опережал. Листал любимый том, и он дышал в моих руках, и дорогие мысли легко и радостно я продолжал.

И радовались, будто на пиру, глаза — бумаге и рука — перу. Я вышел на порог — звезда упала. Тогда подумал я, что не умру. Перевод с киргизского Владимира Леоновича. Тебе храбрец сокровище доверит, В хранителе узнав твои черты. Слова твои правдивы. В час невзгод Ты верен клятве. Ты — святой народ! И с легкою душой на сохраненье Тебе джигит свой клад передает.

Нет у меня ни клада, ни коня. Возьми стихи в подарок от меня. Они — твои, как и мои… Поэму Ты сбереги до завтрашнего дня. Кургана нет — запомнят ли меня И где мой след? Так вспомнят ли меня?! Я отплыву однажды на закате Моей судьбой назначенного дня. Да, немота могильная темна, Но пусть чуть-чуть расступится она, И высота моя для посвященных Взойдет, и углубится глубина.

Пусть ложе — из песка, и слеп туман — Словам достойным выход будет дан. Надгробье расколю одним ударом И рысью понесусь, как буудан.

Я — торопливый тот корабль, который, бросив дом, Прошел сквозь бурю и волны не зачерпнул бортом, И слишком рано в порт пришел, и — море за спиной. Стою на этом берегу, а молодость — на том. Я — торопливый тот орел, я — беркут быстрый тот, Что слишком рано, на заре, закончил перелет. Осталась молодость навек в затерянном краю Отвесных скал, зеленых гор, обветренных высот.

Совсем не думал я о том, что молодость прошла, Простился, словно бы за ней еще одна была, Оставил, бедную, в слезах, ее не приласкал И не погладил в черный час высокого чела.

Когда мы были вместе с ней, мы были хороши, От старости не уберечь ни плоти, ни души, Но молодость моя живет, играя, веселясь, Там, посреди орлиных гор, в заоблачной глуши. Чолпон-Ата, Перевод М.

Я корабль, но рано мой окончен путь, И у пристани стою, скрипя чуть-чуть.

Взгляд стремится через море, в край родной, Где я бегал босоногий, молодой. Гордой птицею парил я среди скал, На чужих, пустынных склонах корм искал.

И жила, слегка обиду затая, Среди гор высоких, молодость моя. Не ценил я, золотые те года, Думал, молодость со мною навсегда. Причинял немало боли ей и слез, Не жалел и не ласкал ее всерьез. Так немного нам дано на склоне лет, И не часто дней хороших греет свет. Но душою, среди гор, как прежде я, Где смеясь, порхает молодость моя.

Сладкий кусок ты для меня, всё берегла, Столько любви, словно родне, ты мне дала. Я был тогда в творчестве весь, правя стихи, Словно отец, рад был я им — детям своим.

Тяжко вздохнув, думала ты — Что ж его ждёт, Краткий свой путь, как без меня, перенесёт…. Март и апрель быстро прошли — май у дверей, В небе слышны крики гусей, клич журавлей. Срок подошёл и настаёт время разлук, И у ворот лёгких копыт слышится стук.

Взгляд опустив, руки мои гладишь рукой, И полились слёзы твои, горькой рекой.

Я далеко, и без тебя жить научусь, Ты не придёшь, вряд ли и я, снова вернусь, Слёзы твои, в сердце моём, будут всегда, Слёз от родных, с детства не знал, я — никогда.

Не устрашит меня тигриный грозный вид, И сила мускулов его не устрашит. Но, как ребёнок, обжигаюсь я, подчас, Попав в насмешливый прицел любимых глаз.

И весь в сомнениях, теряю я покой — Осознаёшь ли ты, что властна надо мной? Берегом я, молча, иду, плещет вода, Не надоест озера шум мне, никогда. Розовым стал, к вечеру, твой дивный наряд, Краски свои, молча тебе, дарит закат.

Но, отчего, душу томит светлая грусть, Смелым мечтам, играм шальным, я отдаюсь.

Алыкул осмонов — өмүр баяны

Бул ыр 1948-жылы, башкача айтканда Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде, Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бектенов «Манас» эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели.

Демек ал саясатты да жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче, абдан кооптонгонун, дагы кандай заман болуп кетет деп чочулаганын жогорудагыдай метафоралардын, символдордун, тереңге катылган коддордун тили менен жазган.

Бул боюнча Осмонакун Ибраимов чыгармаларын терең изилдеп ушундай пикирге келген.

Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу А.Осмоновду көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериди. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди.

Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле.

Дилбаяндардын тематикасы

Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, Толкун урса тайызына сүрүлбөйт. Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, Жер түбүндө чирисе да, бир гүлдөйт. Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген.

Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат.

Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган.

Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот. Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан.

Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси.

Дилбаян а осмонов

Мен Кыргызстандын атуулумун жана ошону менен сыймыктанам. 34. «Мен таза болсом, сен таза болсоӊ – коом таза болот» (И.Раззаков). 35. «Ата Журт кыйын күнгө кабылганда, айлан-сын ар бир уулуӊ чагылганга»(Ж.Мамытов).

2014-2015-окуу жылында окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептердин XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу дилбаяндардын тематикасы Кыргыз билим берүү академиясы-нын Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лаборатороиясы тарабынын сунуш этилди. Темы экзаменационных сочинений по русской литературе для учащихся XI классов общеобразовательных школ КР с русским языком обучения (2014-2015 учебный год)ПО ЛИТЕРАТУРЕ ХIХ века 1. За что и против чего борется Чацкий? 2. Тема свободы в лирике А.С.Пушкина.
3. Образ Онегина в романе А.С.Пушкина «Ев-гений Онегин». 4.

Источник: http://yuridicheskaya-praktika.ru/dil-bayan-a-osmonov/

Знахарь закона
Добавить комментарий